2010-08-21 Öxabäcksloppet
Göran Linnarsson, SOK Unden