2010-09-18 Karlssonloppet
Lubov Pospeshina, IFK Skövde FIK